Ervaar de rijkdom van vroeger,
geniet van het comfort van nu

Middenin het rijke bos- en duingebied van Castricum, verrijst een prachtig nieuw woonproject. Tussen de talrijke bomen, de weelderige groene duinen en de ontelbare slingerende paadjes wordt Duynpark ontwikkeld. Hier staan rust, ruimte en kwaliteit van leven centraal. Net als wonen in een bijzondere leefgemeenschap. Met respect voor mens, natuur en historie.

Een landgoed met tal van
rijksmonumenten

Duin & Bosch is onderdeel van het Rijksmonument Parkaanleg en heeft een meer dan rijk verleden. Zo kende het landgoed diverse paviljoens en bijgebouwen voor de geestelijke gezondheidszorg. Door de jaren veranderde het landgoed steeds meer van plek voor psychiatrische hulp naar dynamische leefomgeving waar naast zorg, wonen, werken en sociaal ondernemen centraal staan. Wel is op en rondom het landgoed nog veel te zien van het goede van voorheen.

Meer over het rijke verleden

Aan de rand
van de duinen

Servicewoningen met
een authentieke stijl

Duin & Bosch is door de jaren heen een mooie mix van wonen, werken en leven geworden. Toch is het ook nog steeds een baken van rust. Want een belangrijke voorwaarde bij alle nieuwe plannen is telkens dat er met respect wordt omgegaan met mens, omgeving en historische elementen. Duynpark past dan ook heel goed binnen dit gedachtegoed. De stijl van de woningen ligt volledig in lijn met de monumentale gebouwen op het landgoed. Ook passen de appartementen uitstekend bij de woningen van Koningsduin, dat gelegen is naast Duynpark. Bewoners kijken vanuit de appartementen uit over de unieke bos- en duinrijke omgeving en de prachtige watertoren aan de andere kant van de straat. Ook wordt ingezet op kwaliteit van leven en ingetogen luxe. Daarom is ervoor gekozen om servicewoningen te realiseren waarbij faciliteiten worden gecreëerd die het behoud van een goede gezondheid bevorderen.

Appartementen

De plek voor welzijn en
welbevinden

Duynpark zal vier woonlagen omvatten met in totaal 48 appartementen. In het hart van het gebouw wordt een (separate) herberg voor zorg gecreëerd. De herberg huisvest twintig kamers, waar mensen met een burn-out tijdelijk kunnen verblijven voor hun hersteltraject. Het concept sluit daarmee aan op de zorg die wordt geboden door de GGZ in de nabije omgeving.

Welzijn en zorg

Voorzieningen

Van zwembad tot fitness en fysio

Het gebouw wordt voorzien van een zwembad en fitnessruimte voor optimaal welzijn. Gasten van de herberg kunnen hier overdag gebruik van maken. Bewoners genieten buiten kantoortijden van deze faciliteiten. Ook een fysiotherapeut zal intrek nemen in het gebouw. Bewoners kunnen hier terecht voor een behandeling en bovendien elke twee jaar hun conditie en leefgewoonten laten checken.

Omgeving

Aangenaam wonen in
een rustieke, landelijke omgeving

Rust, groen, service en kwaliteit van leven zijn kenmerkend voor het rijke duin- en bosgebied van Castricum. Die kwaliteiten willen wij ook in de toekomst waarborgen. Daarom is gekozen om alleen bewoners vanaf middelbare leeftijd intrek te laten nemen in de appartementen.

Een optimaal buitenleven
draagt bij aan het behoud
van een goede gezondheid

Prettig wonen, nu én later

De appartementen worden levensloopbestendig en krijgen het Nederlands Keurmerk voor Toegankelijkheid (NLKT). Zo kunnen bewoners tot in lengte van dagen in het appartement blijven wonen. Het wonen wordt daarbij zo aangenaam mogelijk gemaakt, met volop moes- en siertuinen, een binnentuin met een prieeltje om elkaar te ontmoeten en riante privé terrastuinen of balkons. Zo wordt het buitenleven optimaal ervaren. Dit draagt bij aan het behoud van een goede gezondheid. Om het welzijn extra te bevorderen bieden wij bewoners bij de aankoop van hun woning een gezondheidspakket voor een gezonde leefstijl aan. Dit omvat een gezondheidscheck waaruit een verbeteradvies volgt. Tot slot maken voorzieningen als de ambachtelijke bakkerij, het restaurant met biologische producten en de winkeltjes op het terrein, het leven hier compleet.

Een groene omgeving,
een duurzaam appartement

De appartementen variëren in oppervlakte tot ruim 200 m2 en worden volledig in de authentieke stijl ontwikkeld die zo kenmerkend is voor de omgeving. Bovendien wordt sterk ingezet op duurzaamheid. De woningen worden gasloos, voorzien van zonnepanelen en hoogwaardig geïsoleerd met triple glas. Elke woning krijgt individueel een luchtwarmtepomp. Ook wordt vloerverwarming- en koeling toegepast.

Servicewoningen

Het gezond leven principe

De woningen worden gebouwd als servicewoningen volgens het gezond leven principe. Hieronder een korte samenvatting van de extra’s die zijn opgenomen in het service pakket van de woningen:

  • De persoonlijke gezondheidscheck met gezondheidsadvies voor gezond leven;
  • De woningen zijn bestemd voor mensen vanaf middelbare leeftijd;
  • De fitness, het zwembad en de fysio (fysio is niet in de servicekosten opgenomen);
  • Levensloopbestendige woningen met NLTK certificering;
  • Gemeenschappelijke binnentuin;
  • Doormelding naar de bedrijfshulpverlener van het gezondheidscentrum;
  • Tot slot wordt er extra aandacht besteed aan beveiliging.
Omwonenden

Oog voor de belangen van omwonenden

Duynpark wordt ontwikkeld door Building4you. Wij vinden het belangrijk dat ook de omgeving wordt betrokken bij de ontwikkeling van het project en dat de belangen van omwonenden worden gehoord. Daarom hebben we, nog voor de schetsfase, de uitgangspunten besproken met de bewonerscommissies. Ook tijdens de verdere uitwerking is overleg gevoerd met de bewonerscommissies. Hun opmerkingen en wensen hebben we zo goed als mogelijk in het plan verwerkt.

Omwonenden gehoord:
Het plan is besproken.

De drie belangrijkste punten van omwonenden

Het belangrijkste punt bleek de bomenwal aan de noordkant van onze kavel. Deze wal zal intact blijven en zelfs worden verdicht. Dit wordt schriftelijk vastgelegd waarbij ook de bewonerscommissie weer wordt betrokken.

Het tweede punt is het behoud van zoveel mogelijk bomen op onze kavel. Naast een zorgvuldige inpassing binnen de stedenbouwkundige uitgangspunten, hebben we piketpaaltjes laten uitzetten op de kavel. Vervolgens hebben we samen met een deskundige en buurtbewoners bekeken welke bomen gespaard kunnen blijven.

Het derde punt is de hoogte van het gebouw. De maximale hoogte volgens het bestemmingsplan is vijftien meter. Deze hoogte wordt alleen in het midden van het gebouw gehaald bij de herberg. Het overige deel van het hoofdgebouw is circa dertien meter hoog en de vleugels aan de achterkant circa elf meter.

Meer informatie?

Stel ons uw vragen

Duynpark wordt naar verwachting medio 2023 opgeleverd. Heeft u vragen over dit project, vul dan onderstaand formulier in. Hierin kunt u ook aangeven of u op de hoogte wilt worden gehouden van de ontwikkelingen rondom het project.